رئيس جمهور لبنان رياض را ترك كرد

چهار شنبه 1438/4/13 برابر با 2017/01/11
  • Share on Google+

رياض 13 ربيع آخر 1438 هـ برابر با 11 ژانويه 2017 م واس
آقاى ميشل عون رئيس جمهور لبنان امروز رياض را ترك كرد.
در فرودگاه بين المللي ملک خالد, دكتر ابراهيم العساف وزير مشاور عضو شوراى وزيران, مشاور وليد بخاري كاردار عربستان سعودى در لبنان, عبدالستار عيسى سفير جمهور لبنان در رياض و نماينده از تشريفات شاهى بدرقه شد.
// انتهاى پيام //
12:10 LOCAL TIME 09:10 GMT